Kaxcontainer

1. Beskrivning-Problematik

En miljöcontainer sedimenterar borrkax vid bergsborrning t.ex vid brunns- och energiborrning. Stora mängder borrkax får ej spridas i naturen. Det kan åstadkomma problem med bl.a. igensatta dagvattenbrunnar och avlopp.

2. Beskrivning-Container

Vår container är konstruerad för att ge renaste möjliga utsläpp. Det sista facket är försett med en dränkbar pump där vattnets reningsgrad är så hög att processvattnet kan spolas ner i ett avlopp.

Vilka fördelar har den gentemot andra lösningar?

 1. Konstruktionen medför att vi kan göra containern förhållandevis lätt (ca 1300kg) vilket innebär att den är lätthanterlig och ger lägre materialkostnader.
 2. En kaxcontainer slits väldigt hårt då borrkaxet har en starkt blästrande effekt. Vår konstruktion kan enkelt servas genom en gångjärnsförsedd servicelucka.
 3. Hög reningsgrad med flera sedimenteringsfack.
 4. Lågt pris

SAMMANFATTNING

 • Hög reningsgrad.
 • Servicevänlig.
 • Konkurrenskraftigt pris

HUR LÖSER KUNDERNA SITT PROBLEM IDAG? Den miljöcontainer som finns etablerad på marknaden idag är dubbelt så dyr som vår lösning. Det är vanligt förekommande att enkla sopcontainers används vilket medför att reningsgraden ej när upp till uppsatta gränsvärden.

3. Marknad / Försäljning

Kunder kan vara bergs-, brunns- och energiborrare samt övriga kunder som har behov av att sedimetera avfall. Tillverkningen sker i vår egen fullutrustade verkstad.

WOWSlider
 • kaxlda_075
 • kaxlda_067
 • kaxlda_074
 • bild_082
Steeltec i Falun AB, Roxnäsvägen 1, 791 44 Falun, 023-340 40, info@steeltec.nu